Home ] Links ] kontakt ] Edition/udgave ] Copyright ]

 

 

PDF format

PDF står for "Portable Document Format". Det er et format der globalt anvendes til udveksling af elektroniske dokumenter. 

Uanset i hvilket program et dokument er udført, overfører PDF formatet originaldokumentets layout, fonte og grafik.

PDF formatet sikrer ligeledes en ensartet udprintning, uanset lokal printeropstilling.

 

Når du åbner "Praktisk Swahili-Dansk" i Adobe Reader, kan du søge efter både swahili- og danske ord. Der er et par kikkertsymboler i top værktøjslinien som åbner søgemuligheden.  

I venstre side af skærmbilledet er nogle faneblade. Hvis du trykker på "Bookmarks" kan du springe til ordbogens overskrifter. Det er en fordel at stille sig ved ordbogsafsnittets begyndelse "Ordbog Swahili-Dansk", når der søges efter ord. Så undgår man at der bliver fundet ord fra Introduktionsafsnittet. 

 

© Morten Munk Jakobsen.