Home ] Links ] kontakt ] Edition/udgave ] [ Copyright ]

English

Forfatteren forbeholder sig alle rettigheder over indholdet af websiden kiswahili.dk, og ordbogen "Praktisk Swahili-Dansk".

Ved betaling af 30 kr. på konto: 5473 1526098. Forstædernes Bank, Danmark;

har man ret til have en (1) digital PDF fil af ordbogen "Praktisk Swahili-Dansk"  og til at udprinte en (1) papirkopi. Dette gælder uanset hvordan man har downloaded materiale fra denne webside. 

Udover disse må ordbogen ikke gengives, kopieres, overføres, plagieres eller reproduceres under nogen form, digitalt, elektronisk, fotografisk eller mekanisk, - uden forfatterens tilladelse.

Man må ligeledes ikke ændre i materialet og udgive det under nyt navn. Dette ville være plagiering, som er forbudt, men også forkert.